قابل توجه دانشجویان طرح نهایی- نیمسال اول 93-94

به آگاهی دانشجویانی که واحد طراحی نهایی را در نیمسال اول1393-1394 اخذ کرده اند، می رساند که حداکثر تا تاریخ شنبه مورخ 17 آبان 93 فرصت دارند تا ضمن هماهنگی با استاد راهنمای مربوطه خود نسبت به تدقیق موضوع و ارائه پروپوزال تایپ شده (فرم پیوست شماره یک که در لینک های زیر و نیز آرشیو دی ماه 91 خبرنامه و همچنین انتشارات دانشگاه موجود است) به استاد راهنما براساس دستورالعمل های مربوطه و اخذ امضای استاد راهنما اقدام نمایند. در این میان، توجه به نکات زیر توسط دانشجویان و اساتید محترم راهنما الزامی است:

1-     با توجه به بخشنامه جدید مبنی بر نحوه فرآیند ارزیابی طراحی نهایی، دانشجویان از مراجعه به گروه جهت تحویل پروپوزال های خود و هرگونه پرسش مرتبط دیگر به شدت اجتناب نموده و در این زمینه فقط با استاد راهنمای خود هماهنگی نمایند.

2-     دانشجویانی که تا تاریخ تعیین شده پروپوزال های خود را تحویل استاد راهنما ننمایند، شروع به کار آنان جهت انجام طرح نهایی حداقل یک نیمسال به تعویق خواهد افتاد.

3-     براساس ضوابط موجود حداکثر زمان مجاز جهت گذراندن طرح نهایی دو نیمسال می باشد. بدین معنا که دانشجویان پس از اخذ واحد طرح نهایی حداکثر یک نیمسال دیگر می توانند بدون اخذ مجدد واحد طراحی نهایی (چنانچه در نیمسال اول سال آتی به غیر از واحد طراحی نهایی واحد دیگری نداشته باشند) و بدون پرداخت هیچگونه وجهی از پروژه نهایی خود دفاع نمایند. بدیهی است چنانچه فرایند انجام طرح نهایی بیش از دو نیمسال طول بکشد دانشجویان در ترم سوم باید شهریه مربوطه را پرداخت نمایند.

5-      براساس بخشنامه سازمان مرکزی، کمترین زمان ممکن برای انجام و دفاع از طرح نهایی، 6 ماه از تاریخ تصویب پروپوزال است

6- از اساتید محترم راهنما درخواست می گردد تا پس از اخذ پروپوزال های تایید شده از دانشجویان خود، نسبت به تکمیل جدول موجود در لینک زیر اقدام نموده و آن را حداکثر تا تاریخ 21 آبان 93 به گروه معماری تحویل نمایند. بدیهی است چنانچه موضوعات پیشنهادی کلی، تکراری و یا دارای مشابهت زیاد باشند، مراتب پس از بررسی در شورای آموزشی گروه به استاد محترم راهنما جهت تغییر یا اصلاح موضوع، منعکس خواهد شد.

فرم اعلام مشخصات پروپوزال های تاییده شده توسط استاد راهنما

تمامی فرم ها و فرآیندهای طرح نهایی (10 صفحه) در فرمت PDF

فایل جدید پرپوپوزال  در فرمت WORD 

فرمت جلد پایان نامه در فرمت WORD

/ 0 نظر / 68 بازدید