اطلاعیه پیرو فراخوان برگزاری جلسات دفاعیه طرح نهایی در تابستان 92

 پیرو فراخوان برگزاری جلسه دفاعیه طرح نهایی در تابستان 1392 به آگاهی تمامی دانشجویان متقاضی می رساند که تحویل یک نسخه از گزارش پایان‌نامه (امضاء شده توسط استاد راهنما بر روی صفحه جلد آن) که در بخش انتهایی آن کلیه نقشه‌ها و مدارک فنی طرح (پلان ها، نماها، برش‌ها، پرسپکتیوهای داخلی و خارجی) وجود داشته باشد حداکثر تا تاریخ 09/04/1392 به همراه فرم پیوست شماره 2 (فرم اعلام آمادگی برگزاری جلسه دفاعیه) به دفتر گروه کارشناسی معماری ضروری می باشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید