قابل توجه دانشجویان طرح نهایی- نیمسال دوم 91-92

به آگاهی کلیه دانشجویانی که در نیمسال دوم 91-92  درس طرح نهایی را اخذ نموده اند می رساند که آخرین فرصت جهت ارائه نمره آنها به اداره امتحانات قبل از شروع امتحانات نیمسال اول 92-93 یعنی هفته اول دی ماه می باشد. بدیهی است که پس از گذشت تاریخ مذکور دانشجویان مذکور باید جهت ادامه پروژه نهایی خود شهریه بپردازند.

/ 0 نظر / 4 بازدید