تاریخ تحویل پروژه طرح نهایی دانشجویان نیمسال دوم 91-92- مهندس فتح العلومی

به آگاهی کلیه دانشجویانی که در نیمسال دوم 91-92 درس طرح نهایی را با مهندس فتح العلومی اخذ نموده اند می رساند که تاریخ تحویل پروژه نهایی روز سه شنبه مورخ 17/10/92 ساعت 11-12 در آتلیه دو ساختمان فنی و مهندسی می باشد. بدیهی است تنها دانشجویانی می توانند اسناد و مدارک پروژه خود شامل گزارش مطالعاتی،کلیه شیت ها (شامل پلانها، نماها، مقاطع، پرسپکتیوهای داخلی و خارجی) و ماکت را تحویل نمایند که فرآیند طراحی خود را با استاد راهنما جلو برده و تحویل نهایی کار مورد تایید ایشان بوده است.

/ 0 نظر / 10 بازدید