برنامه زمانبندی برگزاری جلسات دفاعیه در تابستان 92 (ژوژمان ویژه)

پیرو اعلامیه مورخ 20/04/92، تاریخ و زمان برگزاری جلسه دفاعیه (ژوژمان ویژه) در تابستان 92 به ترتیب جدول ذیل اعلام می‌گردد:

 

برنامه زمانبندی برگزاری جلسات دفاعیه در تابستان 92 (ژوژمان ویژه)

ردیف

نام و نام خانوادگی

 دانشجو

استاد راهنما

تاریخ و ساعت دفاع

92.05.27- یکشنبه

1

الهه لله زاده

مهندس لطف محمدی

92.05.27- ساعت 9-10

2

مهناز عباسعلی

مهندس احسانی

92.05.27- ساعت 10-11

3

ندا محمدی

دکتر قائمی

92.05.27- ساعت 11-12

4

آناهیتا قربانی

مهندس عمیدی

92.05.27- ساعت 12-13

92.05.29 سه شنبه

5

فاطمه السادات حجتی

مهندس شهبازی

92.05.29- ساعت 9-10

6

غزاله قندیل

دکتر کاشانی جو

92.05.29- ساعت 10-11

7

بهارک فرشچی

مهندس برخوردار

92.05.29- ساعت 11-12

8

مینو فرضی

دکتر کاشانی جو

92.05.29- ساعت 12-13

 

در این خصوص، توجه به موارد زیر الزامی می باشد:

1- کلیه پیگیریهای مربوط به برگزاری جلسه ازجمله تهیه ویدئو پروژکشن و هماهنگی با اساتید راهنما و داوران جهت حضور در جلسه برعهده دانشجو می باشد. از این رو، دانشجو باید حداقل یک ساعت قبل از ساعت تعیین شده در سالن دفاع حضور داشته باشد.

2- آوردن لب تاب توسط دانشجو ضروری است. 

3- حداکثر زمان در اختیار دانشجو جهت معرفی پروژه خود، 20 دقیقه می باشد.

4- اخذ امضا و دریافت ریز نمرات تمامی دروس کارشناسی از کارشناس گروه حداقل 48 ساعت قبل از تاریخ تعیین شده برگزاری جلسه دفاعیه طرح نهایی توسط دانشجو ضروری است. همچنین، ریز نمرات باید منضم به فرم پیوست شماره سه (فرم صورتجلسه دفاعیه) شده و در ابتدای جلسه در اختیار اساتید داور قرار گیرد

5- تهیه پاورپوینت مشتمل بر بخش های کلیدی گزارش کانسپت فرآیند طراحی و نقشه های طرح نهایی توسط دانشجوی متقاضی دفاعیه ضروری بوده و به دانشجویانی که فاقد پاورپوینت باشند اجازه حضور در جلسه دفاعیه داده نخواهد شد. 

6- دانشجویانی که برای آنان وقت دفاع تعیین شده است حداقل باید 72 ساعت قبل از تاریخ دفاع، اعلامیه برگزاری جلسه دفاعیه خود که در آن موضوع پروژه، روز، محل و ساعت جلسه دفاعیه مشخص شده است را جهت آگاهی سایر دانشجویان در تابلوی اعلانات گروه نصب نمایند.

/ 0 نظر / 27 بازدید