تاریخ تحویل پروژه های کارآموزی نیمسال دوم 91-92- دکتر کاشانی جو

به آگاهی دانشجویان کارشناسی با مشخصه های 544 و 545  که با دکتر کاشانی جو درس کارآموزی داشته‌اند می‌رساند که تاریخ تحویل پروژه های نهایی کارآموزی نیمسال دوم 91-92 روز شنبه به تاریخ 02/06/92 ساعت 10-11 در دفتر گروه معماری می‌باشد. رعایت ساختار گزارش و فرمت جلد کارآموزی که در خبرنامه قابل دریافت است، الزامی می باشد. عدم تحویل پروژه ها در زمان مشخص شده یا هرگونه تاخیر به منزله ناتمام ماندن درس کارآموزی خواهد بود. 

/ 0 نظر / 7 بازدید