قابل توجه دانشجویان طرح نهایی نیمسال اول 92-93- دکتر کاشانی جو

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال اول 92-93 با دکتر کاشانی جو طرح نهایی را اخذ کرده اند می رساند که تاریخ تحویل موقت طرح نهایی روز یکشنبه 08/04/1393 از ساعت 10-12 در دفتر گروه معماری خواهد بود. تحویل کامل متن گزارش کانسپت ایده تحلیل سایت و کلیه نقشه های طرح پیشنهادی در این جلسه ضروری خواهد بود. بدیهی است تنها دانشجویانی که تحویل موقت آنها در تاریخ مذکور مورد تایید قرار گیرد اجازه تحویل نهایی در انتهای تیرماه 93 را خواهند داشت و در صورت غیبت در جلسه تحویل موقت یا ناکافی بودن مدارک باید طرح نهایی خود را در نیمسال اول 93-94 اخذ و شهریه مجدد پرداخت نمایند.

/ 0 نظر / 3 بازدید