تاریخ تحویل پروژه های کارآموزی نیمسال دوم 91-92- مهندس بیک دلی

به آگاهی دانشجویان کارشناسی با مشخصه 548 که با خانم مهندس بیک دلی درس کارآموزی داشته‌اند می‌رساند که تاریخ تحویل پروژه های نهایی کارآموزی نیمسال دوم 91-92 روز یکشنبه به تاریخ 03/06/92 ساعت 10-12 در دفتر گروه معماری می‌باشد. رعایت ساختار گزارش و فرمت جلد کارآموزی که در خبرنامه قابل دریافت است، الزامی می باشد. عدم تحویل پروژه ها در زمان مشخص شده یا هرگونه تاخیر به منزله ناتمام ماندن درس کارآموزی خواهد بود.

/ 0 نظر / 12 بازدید