تاریخ تحویل پروژه های کارآموزی نیمسال دوم 91-92- مهندس پهلوان

به آگاهی دانشجویان کارشناسی با مشخصه های  540 و 541 که با آقای مهندس پهلوان درس کارآموزی داشته‌اند می‌رساند که تاریخ تحویل پروژه های نهایی کارآموزی نیمسال دوم 91-92 روز یکشنبه به تاریخ 27/05/92 ساعت 10-11 در کلاس مجاور دفتر گروه معماری می‌باشد. رعایت ساختار گزارش و فرمت جلد کارآموزی که در خبرنامه قابل دریافت است، الزامی می باشد. عدم تحویل پروژه ها در زمان مشخص شده یا هرگونه تاخیر به منزله ناتمام ماندن درس کارآموزی خواهد بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید