جلسه هماهنگی طرح نهایی- مهندس گلپایگانی

 به آگاهی دانشجویان کارشناسی که با خانم مهندس گلپایگانی در نیمسال دوم 91-92 درس طرح نهایی اخذ نموده اند می‌رساند که جلسه هاهنگی روز پنجشنبه به تاریخ 16/08/92 از ساعت 9 تا 12در اتاق اساتید دانشکده فنی و مهندسی برگزار خواهد شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید