تاریخ تحویل پروژه های کارآموزی نیمسال اول- دکتر کاشانی جو

به آگاهی دانشجویان کارشناسی با مشخصه 518 و دانشجویان کاردانی با مشخصه 230 که با دکتر کاشانی جو درس کارآموزی داشته‌اند می‌رساند که تاریخ تحویل پروژه های نهایی کارآموزی نیمسال اول 91-92 روز یکشنبه به تاریخ 29/11/91 ساعت 10-11 در دفتر گروه معماری می‌باشد. رعایت ساختار گزارش کارآموزی که در لینک زیر قابل دریافت است، الزامی می باشد:

 

ساختار ارائه گزارش پایانی درس کارآموزی

 

عدم تحویل پروژه ها در زمان مشخص شده یا هرگونه تاخیر به منزله ناتمام ماندن درس کارآموزی خواهد بود.                            

/ 0 نظر / 25 بازدید