قابل توجه دانشجویان طرح نهایی نیمسال اول 92-93

به آگاهی دانشجویانی که در نیمسال اول 92-93 درس طراحی نهایی را اخذ کرده اند همچنین اساتید محترم راهنمای طرح نهایی می رساند که آخرین فرصت ارائه پروژه و ارسال نمره این گروه از دانشجویان به اداره امتحانات 31/04/1393 می باشد. بدیهی است چنانچه تا تاریخ مذکور نمره طرح نهایی به اداره امتحانات ارسال نشود این گروه از دانشجویان باید مجددا درس طرح نهایی را در ترم آتی اخذ و شهریه مربوطه را پرداخت نمایند. 

/ 0 نظر / 11 بازدید