فرمت و تاریخ تحویل پروژه های کارآموزی نیمسال دوم 91-92

به آگاهی دانشجویان کارشناسی معماری که در نیمسال دوم 91-92درس کارآموزی داشته اند و اساتید مربوطه می‌رساند که نمرات پروژه های نهایی کارآموزی نیمسال دوم 91-92 حداکثر باید تا تاریخ هفتم شهریور (07/06/92) به اداره امتحانات تحویل داده شود که از این رو، هریک از اساتید محترم باید نسبت به تعیین تاریخ و ساعت دقیق تحویل پروژه ها اقدام و به دانشجویان مربوطه اطلاع رسانی نمایند. رعایت ساختار و فرمت جلد گزارش کارآموزی که در لینک های زیر قابل دریافت است، الزامی می باشد:

/ 0 نظر / 23 بازدید