جلسه توجیهی کارآموزی ترم تابستان- دکتر کاشانی جو

به آگاهی دانشجویان کارشناسی با مشخصه 8 که با دکتر کاشانی جو  در ترم تابستان درس کارآموزی اخذ نموده اند می‌رساند که جلسه توجیهی روز سه شنبه به تاریخ 01/05/92 ساعت 11 در دفتر گروه معماری برگزار خواهد شد. حضور در این جلسه الزامی بوده و غیبت به منزله  ناتمام ماندن درس کارآموزی خواهد بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید