تغییر استاد طرح نهایی نیمسال اول 93-94 با مشخصه 390- مهندس ملکی

به آگاهی کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول 93-94 درس طراحی نهایی را با آقای مهندس مرتضی ملکی اخذ نموده اند می رساند که  استاد راهنمای این گروه از دانشجویان به خانم مهندس الهام صالح تغییر پیدا نموده است. سرکار خانم مهندس صالح روزهای دوشنبه و پنجشنبه به طور کامل در دانشگاه تشریف داشته و مقتضی است این گروه از دانشجویان نسبت به هماهنگی و کرکسیون های مستمر با ایشان تا هنگام تحویل پروپوزال خود در تاریخ 17 آبان 93 اقدام نمایند.

/ 0 نظر / 59 بازدید