تاریخ تحویل نهایی پروژه کارآموزی دانشجویان ترم تابستان 93 - دکتر کاشانی جو

به آگاهی کلیه دانشجویانی که در ترم تابستان 93 درس کارآموزی را با دکتر کاشانی جو اخذ نموده اند می رساند که تاریخ تحویل پروژه نهایی روز سه شنبه مورخ 06/08/93 ساعت 10-11 در دفتر گروه کارشناسی معماری ساختمان فنی و مهندسی می باشد.

/ 0 نظر / 28 بازدید