تاریخ تحویل نهایی پروژه طرح نهایی دانشجویان نیمسال اول 92-93- مهندس ملکی

به آگاهی کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول 92-93 درس طرح نهایی را با مهندس ملکی اخذ نموده اند می رساند که تاریخ تحویل پروژه نهایی روز چهارشنبه مورخ 01/05/93 ساعت 11-12 در آتلیه همجوار گروه کارشناسی در ساختمان فنی و مهندسی می باشد. بدیهی است تنها دانشجویانی می توانند اسناد و مدارک پروژه خود شامل گزارش مطالعاتی،کلیه شیت ها (شامل پلانها، نماها، مقاطع، پرسپکتیوهای داخلی و خارجی) و ماکت را تحویل نمایند که فرآیند طراحی خود را با استاد راهنما جلو برده و تحویل نهایی کار مورد تایید ایشان بوده است.

/ 0 نظر / 10 بازدید