تاریخ تحویل پروژه های کارآموزی نیمسال دوم 91-92- مهندس ملکی

به آگاهی دانشجویان کارشناسی با مشخصه 552 که با آقای مهندس ملکی درس کارآموزی داشته‌اند می‌رساند که تاریخ تحویل پروژه های نهایی کارآموزی نیمسال دوم 91-92 روز شنبه به تاریخ 02/06/92 ساعت 10-11 در دفتر گروه معماری می‌باشد. رعایت ساختار گزارش و فرمت جلد کارآموزی که در خبرنامه قابل دریافت است، الزامی می باشد. عدم تحویل پروژه ها در زمان مشخص شده یا هرگونه تاخیر به منزله ناتمام ماندن درس کارآموزی خواهد بود.

/ 0 نظر / 16 بازدید