تاریخ تحویل پروژه های کارآموزی نیمسال اول 92-93- مهندس بیک دلی

به آگاهی دانشجویان کارشناسی که با خانم مهندس بیک دلی درس کارآموزی داشته‌اند می‌رساند که تاریخ تحویل پروژه های نهایی کارآموزی نیمسال اول 92-93 روز دوشنبه به تاریخ 21/11/92 ساعت 11-12 در اتاق اساتید دانشکده فنی و مهندسی می‌باشد. رعایت ساختار گزارش و فرمت جلد کارآموزی که در خبرنامه قابل دریافت است، الزامی می باشد. عدم تحویل پروژه ها در زمان مشخص شده یا هرگونه تاخیر به منزله ناتمام ماندن درس کارآموزی خواهد بود.

/ 0 نظر / 8 بازدید