نکات قابل توجه در برگزاری جلسه دفاعیه طرح نهایی

به آگاهی تمامی دانشجویانی که متقاضی برگزاری جلسه دفاعیه طرح نهایی هستند می رساند که رعایت نکات زیر در جلسه دفاعیه ضروری است:

1- کلیه پیگیریهای مربوط به برگزاری جلسه ازجمله تهیه ویدئو پروژکشن و هماهنگی با اساتید داور جهت حضور در جلسه برعهده دانشجو می باشد. از این رو، دانشجو باید حداقل یک ساعت قبل از ساعت تعیین شده در سالن دفاع حضور داشته باشد.

2- آوردن لب تاب توسط دانشجو ضروری است. 

3- اخذ امضا و دریافت ریز نمرات تمامی دروس کارشناسی از کارشناس گروه حداقل 48 ساعت قبل از تاریخ تعیین شده برگزاری جلسه دفاعیه طرح نهایی توسط دانشجو ضروری است. همچنین، ریز نمرات باید منضم به فرم پیوست شماره سه (فرم صورتجلسه دفاعیه) شده و در ابتدای جلسه در اختیار اساتید داور قرار گیرد

4- تهیه پاورپوینت مشتمل بر بخش های کلیدی گزارش کانسپت فرآیند طراحی و نقشه های طرح نهایی توسط دانشجوی متقاضی دفاعیه ضروری بوده و به دانشجویانی که فاقد پاورپوینت باشند اجازه حضور در جلسه دفاعیه داده نخواهد شد. 

5- دانشجویانی که برای آنان وقت دفاع تعیین شده است حداقل باید 72 ساعت قبل از تاریخ دفاع، اعلامیه برگزاری جلسه دفاعیه خود که در آن موضوع پروژه، روز، محل و ساعت جلسه دفاعیه مشخص شده است را جهت آگاهی سایر دانشجویان در تابلوی اعلانات گروه نصب نمایند.

/ 0 نظر / 17 بازدید