برنامه ژوژمان های کارشناسی معماری نیمسال دوم 91-92

دانشجویان و اساتید گرانقدر؛

 

همانگونه که آگاهی دارید، بخش عمده ای از تلاشهای انجام گرفته در طول ترم در درس های طراحی معماری در ژوژمان های پایان ترم پدیدار می گردد. برنامه زمانبندی ژوژمان دروس عملی و تخصصی کارشناسی معماری در پایان نیمسال دوم 1391-1392 را می توانید از اینجا دریافت کنید: 

 

برنامه ژوژمان های کارشناسی معماری نیمسال دوم 91-92

 

همچنین، خواهشمند است به موارد زیر توجه فرمایید:

1- مقتضی است دانشجویان حداقل نیم ساعت پیش از ساعت اعلامی شروع ژوژمان ها (9:30 و 13:30) کارهای خود را در محل آتلیه مربوطه مستقر و آتلیه ها را ترک نمایند. هرگونه تاخیر دانشجویان نسبت به زمان اعلامی آغاز ژوژمان به منزله غیبت و حذف درس خواهد بود

 

2- فرآیند و نظم برگزاری ژوژمان ها با مشارکت و نظارت مستقیم شورای آموزشی گروه معماری انجام خواهد پذیرفت.

 

3- از اساتید گرانقدر درخواست می گردد که نمرات نهایی دانشجویان در دروس تخصصی عملی حداکثر تا 2 روز پس از تاریخ برگزاری ژوژمان به اداره امتحانات تحویل داده شود.

 

4- تاریخ تحویل پروژه های سایر دروس نظری و عملی- نظری (آشنایی با مرمت ابنیه، شناخت و طراحی معماری روستا، طراحی با دست آزاد،...) پس از هماهنگی اساتید مربوطه با دانشجویان و اطلاع رسانی مناسب باید یا قبل از تاریخ شروع امتحانات (26/02/92) و یا پس از    02/04/92 با در نظر گرفتن عدم تداخل با زمان ژوژمان های اعلامی تنظیم گردد. در هر حال، خواهشمند است حتما نمرات کلیه دروس حداکثر تا تاریخ 10/04/92 به اداره امتحانات تحویل گردد.

/ 0 نظر / 9 بازدید