قابل توجه اساتید معماری گروه کارشناسی واحد شهر قدس

همکاران گرانقدر گروه کارشناسی معماری، خواهشمند است نسبت به دانلود فایل های زیر اقدام فرموده و ضمن توجه به نکات مطرح شده درخصوص ثبت نمرات پایان ترم، نسبت به تکمیل 4 صفحه فرم های مربوط به بانک اطلاعاتی اساتید و برنامه ریزی ترم آتی اقدام فرموده و فرم های تکمیل شده تایپ و پرینت گرفته شده را حداکثر تا روز شنبه 20/02/1393 تحویل دفتر گروه کارشناسی معماری نمایید. بدیهی است با توجه به تاکیدات معاونت آموزشی دانشگاه چنانچه تا تاریخ مذکور این فرم ها تحویل نگردند، ادامه همکاری در ترم آتی ممکن نخواهد بود.

4 صفحه فرم های بانک اطلاعاتی اساتید و برنامه ریزی ترم آتی

نکات قابل توجه در ثبت نمرات نیمسال دوم 1392-1393

/ 0 نظر / 8 بازدید