تغییر تاریخ ژوژمان طرح معماری 3- مهندس محمودی مهماندوست

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال دوم 1392-1393 با مهندس محمودی مهماندوست طرح معماری 3 داشته اند می رساند که تاریخ ژوژمان کلاس ایشان از روز یکشنبه 08/04/93 به روز سه شنبه 10/04/93 از ساعت 9:30-11:30 در آتلیه 7 تغییر یافته است. مقتضی است دانشجویان حداقل نیم ساعت پیش از ساعت اعلامی شروع ژوژمان ها (9:00) کارهای خود را در محل آتلیه مربوطه مستقر و آتلیه ها را ترک نمایند. هرگونه تاخیر دانشجویان نسبت به زمان اعلامی آغاز ژوژمان به منزله غیبت و حذف درس خواهد بود.

/ 0 نظر / 18 بازدید