تاریخ تحویل نهایی پروژه کارآموزی دانشجویان نیمسال دوم 92-93- مهندس پهلوان

به آگاهی کلیه دانشجویانی که در نیمسال دوم 92-93 درس کارآموزی را با مهندس پهلوان اخذ نموده اند می رساند که تاریخ تحویل پروژه نهایی روز پنجشنبه مورخ 26/04/93 ساعت 8-9 در اتاق اساتید ساختمان فنی و مهندسی می باشد.

/ 0 نظر / 11 بازدید