فهرست پروپوزال های تایید شده و مشروط در فراخوان نخست نیمسال دوم 91-92

پیرو فراخوان نوبت  اول دریافت پروپوزال ها در نیمسال دوم 91-92 به تاریخ 20/12/91 و بررسی های فشرده شورای آموزشی گروه معماری، فهرست اسامی دانشجویان و عناوین تایید شده و مشروط پروژه طراحی نهایی (به شرح لینک زیر) اعلام می‌گردد. در این ارتباط، توجه به نکات ذیل ضروری است:

 

فهرست پروپوزال های تایید شده و مشروط در فراخوان نخست نیمسال دوم 91-92

 

1-    مقتضی است دانشجویانی که اسامی آنها در جداول پیوست آمده است، نسبت به ثبت شماره تاییدیه پروپوزال نزد خود اقدام نمایند. درج این شماره در فرم های پیوست 2 و 3 ضروری است.

2-    دانشجویانی که پروپوزال آنها دارای کمبودهایی بوده و به صورت مشروط مورد تایید قرار گرفته است (در زیر شماره تاییدیه پروپوزال آنها خط کشیده شده است)، باید همزمان با تاریخ فراخوان نوبت دوم (فقط در وقت اداری روزهای 7 و 8 اردیبهشت 92) نسبت به ارائه پروپوزال اصلاح شده خود به گروه اقدام نمایند. درج شماره تاییدیه پروپوزال در محل تعیین شده در صفحه اول پروپوزال اصلاح شده برای این گروه از دانشجویان ضروری است. بدیهی است در صورت عدم اصلاح پروپوزال، به این گروه از دانشجویان اجازه دفاع از پایان نامه داده نخواهد شد.

3-    تاریخ تصویب پروپوزال کلیه دانشجویانی که نام آنها در جداول پیوست آمده است، 01/12/91 می باشد.

4-    عناوین پروپوزال های ذکر شده در جداول پیوست به صورت خلاصه بوده و در برخی موارد رویکردها و محل سایت نوشته نشده است. اما ذکر این دو مورد براساس دستورالعمل تدوین پروپوزال در عناوین پیشنهادی توسط دانشجویان ضروری می باشد.

5-    دانشجویانی که پروپوزال آنها مورد تایید قرار نگرفته است یا در فراخوان نوبت اول نسبت به ارائه پروپوزال اقدام نکرده اند، می توانند نسبت به ارائه موضوعات دیگری دیگری (در چارچوب فرمت جدید پروپوزال موجود در انتشارات) در فراخوان نوبت دوم شورای آموزشی گروه، اقدام نمایند.

6-     تاریخ های اعلام شده جهت دریافت پروپوزال ها در نوبت دوم (وقت اداری روزهای 7 و 8 اردیبهشت 92)، آخرین فراخوان دریافت پروپوزالها در نیمسال دوم 1391-1392 خواهد بود. از این رو، دانشجویانی که در این نوبت پروپوزال های خود را تحویل ننمایند و یا پروپوزال آنها پس از بررسی در شورای گروه مورد تایید قرار نگیرد، شروع به کار آنان جهت انجام طرح نهایی حداقل یک نیمسال به تعویق خواهد افتاد.

7-    با توجه به رویکرد فرهنگی اکثر پروپوزال های تصویب شده (در نوبت اول) و عدم تایید عناوین تکراری و با مشابهت زیاد، به دانشجویانی که خواهان بررسی پروپوزال های خود در مرحله بعدی هستند، توصیه می شود که درجهت افزایش احتمال تصویب پروپوزال های خود، سایر موضوعاتی همچون مسکونی، اداری، تجاری، درمانی، آموزشی، ورزشی، صنعتی،... را انتخاب نمایند.

8-    کلیه دستورالعمل ها، فرم ها و فایل های مرتبط با انجام پروژه پایان نامه شامل؛ فرآیند انجام پروژه طراحی نهایی، فرم اعلام آمادگی برگزاری جلسه دفاع، فرم صورتجلسه دفاع، چگونگی تدوین گزارش پروژه، فرمت جلد پایان نامه در انتشارات دانشگاه موجود است که دانشجویان باید نسبت به تهیه آنها اقدام و پروپوزال های خود را کاملا براساس موارد ذکر شده در صفحه دوم فرم خام پروپوزال و نیز دستورالعمل نگارش پروپوزال، تدوین نمایند.

/ 0 نظر / 8 بازدید