تاریخ تحویل پروژه درس عناصر جزییات ساختمانی 2- مهندس ربیعی نیا

به آگاهی کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول 92-93 درس عناصر جزییات ساختمانی 2 را با مهندس ربیعی نیا اخذ نموده اند می رساند که تاریخ تحویل پروژه نهایی روز سه شنبه مورخ 15/11/92 ساعت 9- 11 در ساختمان فنی و مهندسی (در یکی از کلاسهای جنب دفتر گروه معماری) می باشد.

/ 0 نظر / 16 بازدید