دانشجویان رتبه برتر کارشناسی معماری در نیمسال دوم 90-91

ضمن تبریک و آرزوی پیشرفت های علمی بیشتر و تلاش گسترده تر کلیه دانشجویان جهت افزایش دانش و کسب مهارتهای مرتبط، فهرست اسامی دانشجویان رتبه برتر کارشناسی معماری تا پایان نیمسال دوم 1390-1391 به تفکیک ورودی های مختلف به ترتیب زیر اعلام می گردد:

 

ورودی بهمن 1389

رتبه

نام و نام خانوادگی

 دانشجو

معدل

کل

واحدهای

گذرانده

اول

فریناز پرهیزکار

19.22

56

دوم

منیژه قاسمی

18.53

49

سوم

بنفشه عبدالملکی

18.42

56

چهارم

مریم کشاورز مهر

18.24

56

پنجم

ثمر نجفی

18.20

52

                                                                           

ورودی مهر 1390

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشجو

معدل

کل

واحدهای

گذرانده

اول

پریسا عزیزی

18.00

48

دوم

فرنوش کاظم خانی

17.94

43

سوم

سولماز احمدی

17.86

43

چهارم

هانیه شفیعی

17.86

14

پنجم

بابک شاطری

17.84

38

 

ورودی بهمن 1390

رتبه

نام و نام خانوادگی

دانشجو

معدل

کل

واحدهای

گذرانده

اول

المیرا قبادی صالح

19.50

19

دوم

هما توکلی

18.92

19

سوم

ندا جعفرزاده

18.60

20

چهارم

فاطمه مهمان خواه

18.53

17

پنجم

آذر پورآذر

18.34

19

           

/ 0 نظر / 5 بازدید