تاریخ تحویل پروژه نهایی کارآموزی نیمسال اول 92-93

به آگاهی کلیه اساتید و دانشجویان می رساند که بازه زمانی تحویل پروژه نهایی کارآموزی نیمسال اول 92-93 از 23/11/92 الی 30/11/92 می باشد. مقتضی است که اساتید محترم نسبت به تعیین تاریخ دقیق تحویل پروژه نهایی کارآموزی در بازه زمانی اعلام شده و اطلاع رسانی لازم به دانشجویان مربوطه اقدام نمایند. همچنین، رعایت فرمت ارائه پروژه های کارآموزی که در لینک های زیر قابل دسترسی می باشد توسط کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

 

فرمت جلد گزارش پایانی درس کارآموزی (فرمت WORD)

فرمت جلد گزارش پایانی درس کارآموزی (فرمت PDF)

ساختار ارائه گزارش پایانی درس کارآموزی

/ 0 نظر / 12 بازدید