تغییر استاد طرح نهایی نیمسال اول 93-94 با مشخصه 390- مهندس ملکی

به آگاهی کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول 93-94 درس طراحی نهایی را با آقای مهندس مرتضی ملکی اخذ نموده اند می رساند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 58 بازدید

تاریخ تحویل نهایی پروژه کارآموزی دانشجویان ترم تابستان 93 - دکتر کاشانی جو

به آگاهی کلیه دانشجویانی که در ترم تابستان 93 درس کارآموزی را با دکتر کاشانی جو اخذ نموده اند می رساند که تاریخ تحویل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

جلسه توجیهی طرح نهایی نیمسال اول 93-94- مهندس فتح العلومی

به آگاهی دانشجویان کارشناسی که با مهندس فتح العلومی  در نیمسال اول 93-94 درس طرح نهایی اخذ نموده اند می‌رساند که جلسه توجیهی روز سه شنبه به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید

جلسه توجیهی طرح نهایی نیمسال اول 93-94- دکتر کاشانی جو

به آگاهی دانشجویان کارشناسی که با دکتر کاشانی جو  در نیمسال اول 93-94 درس طرح نهایی اخذ نموده اند می‌رساند که جلسه توجیهی روز سه شنبه به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

جلسه توجیهی کارآموزی نیمسال اول 93-94- مهندس فتح العلومی

به آگاهی دانشجویان کارشناسی که با خانم مهندس فتح العلومی در نیمسال اول 93-94 درس کارآموزی اخذ نموده اند می‌رساند که جلسه توجیهی روز یکشنبه به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید

جلسه توجیهی کارآموزی نیمسال اول 93-94- دکتر کاشانی جو

به آگاهی دانشجویان کارشناسی که با دکتر کاشانی جو  در ترم نیمسال اول 93-94 درس کارآموزی اخذ نموده اند می‌رساند که جلسه توجیهی روز یکشنبه به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید

تاریخ تحویل پروژه های کارآموزی نیمسال دوم 92-93- دکتر کاشانی جو

به آگاهی دانشجویان کارشناسی که با دکتر کاشانی جو درس کارآموزی داشته‌اند می‌رساند که تاریخ تحویل پروژه های نهایی کارآموزی نیمسال دوم 92-93 روز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 46 بازدید

تاریخ تحویل پروژه های کارآموزی نیمسال دوم 92-93- مهندس فتح العلومی

به آگاهی دانشجویان کارشناسی که با خانم مهندس فتح العلومی درس کارآموزی داشته‌اند می‌رساند که تاریخ تحویل پروژه های نهایی کارآموزی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید
مهر 93
8 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
11 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
5 پست
دی 92
4 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
6 پست
خرداد 92
5 پست
اسفند 91
6 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
9 پست