برنامه زمانبندی برگزاری جلسات دفاعیه طرح نهایی

به آگاهی دانشجویانی که واحد طراحی نهایی را اخذ می نمایند می رساند که براساس مصوبه شورای آموزشی گروه معماری، برنامه زمانبندی برگزاری جلسات دفاعیه در هر فصل تنها براساس جدول زیر می باشد. بدیهی است دانشجویانی که در مهلت های تعیین شده نسخه تایید شده پایان نامه توسط استاد راهنما را به ناظر علمی ارائه ننمایند یا موفق به اخذ تاییدیه ناظر علمی نشوند، اجازه دفاع در آن فصل را نداشته و جلسه دفاعیه آنها با هماهنگی مسوول برگزاری جلسات ژوژمان نهایی به فصل های بعد موکول خواهد شد.

  

فصل

آخرین مهلت ارائه نسخه پایاننامه تایید شده توسط استاد راهنما به ناظر علمی

آخرین مهلت اخذ تاییدیه ناظر علمی و ارائه به مسوول هماهنگی جلسات دفاعیه

بازه زمانی برگزاری جلسات دفاعیه

بهار

25 اردیبهشت

1 خرداد

6-20 خرداد

تابستان

31 مرداد

5 شهریور

10- 24 شهریور

پاییز

5 آذر

10 آذر

15- 29 آذر

زمستان

30 بهمن

5 اسفند

10- 24 اسفند

 

همچنین، براساس مصوبه جدید شورای آموزشی گروه معماری مقرر گردید که علاوه بر برنامه زمانبندی فصلی برگزاری جلسات دفاعیه طراحی نهایی، روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه آخر هر ماه نیز دانشجویان با هماهنگی مسوول مربوطه و رعایت برنامه زمانبندی مصوب (اخذ تاییدیه استاد راهنما حداکثر 2 هفته قبل و تاییدیه استاد ناظر حداکثر یک هفته قبل از تاریخ دفاع)، امکان برگزاری جلسات دفاعیه طراحی نهایی را داشته باشند.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ٩:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
تگ ها :