تاریخ تحویل نهایی پروژه طرح نهایی دانشجویان نیمسال اول 92-93- مهندس پالیزی

 به آگاهی کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول 92-93 درس طرح نهایی را با مهندس پالیزی اخذ نموده اند می رساند که تاریخ تحویل پروژه نهایی روز سه شنبه مورخ 31/04/93 ساعت 11-12 در اتاق اساتید ساختمان فنی و مهندسی می باشد. بدیهی است تنها دانشجویانی می توانند اسناد و مدارک پروژه خود شامل گزارش مطالعاتی،کلیه شیت ها (شامل پلانها، نماها، مقاطع، پرسپکتیوهای داخلی و خارجی) و ماکت را تحویل نمایند که فرآیند طراحی خود را با استاد راهنما جلو برده و تحویل نهایی کار مورد تایید ایشان بوده است.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٦
تگ ها :

تاریخ تحویل نهایی پروژه طرح نهایی دانشجویان نیمسال اول 92-93- مهندس لطف محمدی

به آگاهی کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول 92-93 درس طرح نهایی را با مهندس لطف محمدی اخذ نموده اند می رساند که تاریخ تحویل پروژه نهایی روز چهارشنبه مورخ 01/05/93 ساعت 9:30 در اتاق اساتید  ساختمان فنی و مهندسی می باشد. بدیهی است تنها دانشجویانی می توانند اسناد و مدارک پروژه خود شامل گزارش مطالعاتی،کلیه شیت ها (شامل پلانها، نماها، مقاطع، پرسپکتیوهای داخلی و خارجی) و ماکت را تحویل نمایند که فرآیند طراحی خود را با استاد راهنما جلو برده و تحویل نهایی کار مورد تایید ایشان بوده است.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٦
تگ ها :

تاریخ تحویل نهایی پروژه کارآموزی دانشجویان نیمسال دوم 92-93- مهندس پهلوان

به آگاهی کلیه دانشجویانی که در نیمسال دوم 92-93 درس کارآموزی را با مهندس پهلوان اخذ نموده اند می رساند که تاریخ تحویل پروژه نهایی روز پنجشنبه مورخ 26/04/93 ساعت 8-9 در اتاق اساتید ساختمان فنی و مهندسی می باشد.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٤
تگ ها :

تاریخ تحویل نهایی پروژه طرح نهایی دانشجویان نیمسال اول 92-93- مهندس پهلوان

به آگاهی کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول 92-93 درس طرح نهایی را با مهندس پهلوان اخذ نموده اند می رساند که تاریخ تحویل پروژه نهایی روز پنجشنبه مورخ 26/04/93 ساعت 8-9 در اتاق اساتید ساختمان فنی و مهندسی می باشد. بدیهی است تنها دانشجویانی می توانند اسناد و مدارک پروژه خود شامل گزارش مطالعاتی،کلیه شیت ها (شامل پلانها، نماها، مقاطع، پرسپکتیوهای داخلی و خارجی) و ماکت را تحویل نمایند که فرآیند طراحی خود را با استاد راهنما جلو برده و تحویل موقت کار مورد تایید ایشان بوده است.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٤
تگ ها :

تاریخ تحویل نهایی پروژه طرح نهایی دانشجویان نیمسال اول 92-93- مهندس فتح العلومی

 به آگاهی کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول 92-93 درس طرح نهایی را با مهندس فتح العلومی اخذ نموده اند می رساند که تاریخ تحویل پروژه نهایی روز سه شنبه مورخ 31/04/93 ساعت 11-12 در دفتر گروه کارشناسی معماری در ساختمان فنی و مهندسی می باشد. بدیهی است تنها دانشجویانی می توانند اسناد و مدارک پروژه خود شامل گزارش مطالعاتی،کلیه شیت ها (شامل پلانها، نماها، مقاطع، پرسپکتیوهای داخلی و خارجی) و ماکت را تحویل نمایند که فرآیند طراحی خود را با استاد راهنما جلو برده و تحویل نهایی کار مورد تایید ایشان بوده است

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٤
تگ ها :

تاریخ تحویل نهایی پروژه طرح نهایی دانشجویان نیمسال اول 92-93- دکتر کاشانی جو

به آگاهی کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول 92-93 درس طرح نهایی را با دکتر کاشانی جو اخذ نموده اند می رساند که تاریخ تحویل پروژه نهایی روز سه شنبه مورخ 31/04/93 ساعت 10-11 در دفتر گروه کارشناسی معماری در ساختمان فنی و مهندسی می باشد. بدیهی است تنها دانشجویانی می توانند اسناد و مدارک پروژه خود شامل گزارش مطالعاتی،کلیه شیت ها (شامل پلانها، نماها، مقاطع، پرسپکتیوهای داخلی و خارجی) و ماکت را تحویل نمایند که فرآیند طراحی خود را با استاد راهنما جلو برده و تحویل موقت کار مورد تایید ایشان بوده است.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٤
تگ ها :

تاریخ تحویل نهایی پروژه طرح نهایی دانشجویان نیمسال اول 92-93- مهندس ملکی

به آگاهی کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول 92-93 درس طرح نهایی را با مهندس ملکی اخذ نموده اند می رساند که تاریخ تحویل پروژه نهایی روز چهارشنبه مورخ 01/05/93 ساعت 11-12 در آتلیه همجوار گروه کارشناسی در ساختمان فنی و مهندسی می باشد. بدیهی است تنها دانشجویانی می توانند اسناد و مدارک پروژه خود شامل گزارش مطالعاتی،کلیه شیت ها (شامل پلانها، نماها، مقاطع، پرسپکتیوهای داخلی و خارجی) و ماکت را تحویل نمایند که فرآیند طراحی خود را با استاد راهنما جلو برده و تحویل نهایی کار مورد تایید ایشان بوده است.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٢
تگ ها :

جلسه توجیهی کارآموزی ترم تابستان- دکتر کاشانی جو

به آگاهی دانشجویان کارشناسی و کاردانی که با دکتر کاشانی جو  در ترم تابستان 1393 درس کارآموزی اخذ نموده اند می‌رساند که جلسه توجیهی روز سه شنبه به تاریخ 24/04/93 ساعت 11:30 در دفتر گروه کارشناسی معماری برگزار خواهد شد. حضور در این جلسه الزامی بوده و غیبت به منزله  ناتمام ماندن درس کارآموزی خواهد بود.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱۸
تگ ها :

تغییر تاریخ ژوژمان طرح معماری 5- دکتر کاشانی جو

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال دوم 1392-1393 با دکتر کاشانی جو طرح معماری 5 داشته اند می رساند که تاریخ ژوژمان کلاس ایشان از روز سه شنبه 10/04/93 به روز چهارشنبه 11/04/93 از ساعت 9:30-11:30 در آتلیه 4 تغییر یافته است. مقتضی است دانشجویان حداقل نیم ساعت پیش از ساعت اعلامی شروع ژوژمان ها (9:00) کارهای خود را در محل آتلیه مربوطه مستقر و آتلیه ها را ترک نمایند. هرگونه تاخیر دانشجویان نسبت به زمان اعلامی آغاز ژوژمان به منزله غیبت و حذف درس خواهد بود.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ٧:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٩
تگ ها :

تغییر تاریخ ژوژمان طرح معماری 5- مهندس پالیزی

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال دوم 1392-1393 با مهندس پالیزی طرح معماری 5 داشته اند می رساند که تاریخ ژوژمان کلاس ایشان از روز سه شنبه 10/04/93 به روز چهارشنبه 11/04/93 از ساعت 9:30-11:30 در آتلیه 3 تغییر یافته است. مقتضی است دانشجویان حداقل نیم ساعت پیش از ساعت اعلامی شروع ژوژمان ها (9:00) کارهای خود را در محل آتلیه مربوطه مستقر و آتلیه ها را ترک نمایند. هرگونه تاخیر دانشجویان نسبت به زمان اعلامی آغاز ژوژمان به منزله غیبت و حذف درس خواهد بود.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ٧:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٩
تگ ها :

تغییر تاریخ ژوژمان طرح معماری 3- مهندس محمودی مهماندوست

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال دوم 1392-1393 با مهندس محمودی مهماندوست طرح معماری 3 داشته اند می رساند که تاریخ ژوژمان کلاس ایشان از روز یکشنبه 08/04/93 به روز سه شنبه 10/04/93 از ساعت 9:30-11:30 در آتلیه 7 تغییر یافته است. مقتضی است دانشجویان حداقل نیم ساعت پیش از ساعت اعلامی شروع ژوژمان ها (9:00) کارهای خود را در محل آتلیه مربوطه مستقر و آتلیه ها را ترک نمایند. هرگونه تاخیر دانشجویان نسبت به زمان اعلامی آغاز ژوژمان به منزله غیبت و حذف درس خواهد بود.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ٧:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٩
تگ ها :