تاریخ تحویل پروژه های کارآموزی نیمسال دوم 91-92- دکتر پورجوهری

به آگاهی دانشجویان کارشناسی که با آقای دکتر پورجوهری درس کارآموزی داشته‌اند می‌رساند که تاریخ تحویل پروژه های نهایی کارآموزی نیمسال دوم 91-92 روز سه شنبه به تاریخ 12/06/92 ساعت 9-10 در دفتر گروه معماری می‌باشد. رعایت ساختار گزارش و فرمت جلد کارآموزی که در خبرنامه قابل دریافت است، الزامی می باشد. عدم تحویل پروژه ها در زمان مشخص شده یا هرگونه تاخیر به منزله ناتمام ماندن درس کارآموزی خواهد بود.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٦
تگ ها :

قابل توجه دانشجویان متقاضی برگزاری جلسه دفاعیه (ژوژمان ویژه)

براساس مصوبه مورخه 03/06/92 شورای آموزشی گروه معماری، دانشجویان متقاضی برگزاری جلسه دفاعیه (ژوژمان ویژه) که دارای تمامی مشخصات مندرج در ردیف 3 جدول مصوبه فوق هستند، باید کلیه اسناد و مدارک زیر را در اولین یکشنبه هر ماه شمسی (07/07/92-12/08/92-03/09/92-...) به دفتر گروه کارشناسی معماری تحویل نمایند:    

1-    امضای استاد راهنما و ناظر علمی در فرم پیوست شماره 2  که هریک حداکثر در 2 خط دلایل قابلیت پروژه مبنی بر کسب نمره بالای 17 را ذکر کرده و تایید نموده باشند.

2-    امضای دو عضو دیگر هیات علمی (داور ناظر دوم و داور ناظر سوم) در فرم پیوست شماره 2  که هریک حداکثر در 2 خط دلایل قابلیت پروژه مبنی بر کسب نمره بالای 17 را ذکر کرده و تایید نموده باشند. (دانشجویانی که معدل دروس طراحی معماری آنها -میانگین طرح‌های 2، 3، 4 و 5- بالاتر از 17 باشد، نیازی به ارائه این ردیف ندارند.)

3-    کارنامه ریزنمرات دوره کارشناسی، قابل اخذ از کارشناس گروه

4-    یک نسخه کامل از گزارش پایان‌نامه که در بخش انتهایی آن کلیه نقشه‌ها و مدارک فنی طرح (پلان ها، نماها، برش‌ها، پرسپکتیوهای داخلی و خارجی، عکس های ماکت و شیت های پروژه حداقل در قطع A3) وجود داشته باشد. 

تبصره 1- ارائه تمامی اسناد و مدارک مندرج در فوق توسط دانشجوی متقاضی برگزاری جلسه دفاعیه (ژوژمان ویژه) ضروری بوده و هرگونه نقص در اسناد ارائه شده سبب عدم بررسی درخواست دانشجو خواهد گردید.

تبصره 2- شورای آموزشی گروه معماری پس از بررسی تقاضاهای ارائه شده، تعداد محدودی را که از کیفیت بالاتری برخوردار باشند، در هر نوبت، جهت برگزاری جلسه دفاعیه تحت عنوان "ژوژمان ویژه" انتخاب خواهد نمود.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٦
تگ ها :

مصوبه مورخ 03/06/92 درخصوص فرآیند ارزیابی طراحی نهایی

به آگاهی دانشجویانی که واحد طراحی نهایی را اخذ نموده اند، می رساند که درجهت حمایت از دانشجویان و ایجاد انگیزه بیشتر و افزایش کیفیت پروژه‌های طرح نهایی، شورای آموزشی گروه معماری در جلسه مورخ 03/06/92 فرآیند ارزیابی پروژه‌های طراحی نهایی را به ترتیب مندرج در جدول ذیل مصوب نمود که از نیمسال اول سال تحصیلی 1392-1393 لازم الاجرا می باشد:

 

جدول فرآیند ارزیابی طرح نهایی براساس مصوبه مورخ 03/06/92

ردیف

بازه نمره

فرآیند ارزیابی

توضیحات

1

تا حداکثر 15

با هماهنگی استاد راهنما و ناظر علمی

----------------

2

15-17

با هماهنگی استاد راهنما و ناظر علمی و تایید یک عضو دیگر هیات علمی (داور ناظر دوم)

- تبصره: چنانچه معدل دروس طراحی معماری دانشجو (میانگین طرح‌های 2، 3، 4 و 5) بالاتر از 16 باشد، اخذ تاییدیه ناظر علمی کافی بوده و نیازی به تایید یک عضو دیگر هیات علمی (داور ناظر دوم) وجود ندارد.

3

17 به بالا

پس از تایید استاد راهنما و ناظر علمی و دو عضو دیگر هیات علمی (داور ناظر دوم و داور ناظر سوم) مبنی بر قابلیت پروژه جهت کسب نمره بالای 17 (در فرم پیوست شماره 2) ارزیابی توسط شورای آموزشی گروه معماری به همراه استاد راهنما انجام و نمره اعلام خواهد شد.

- مشروط بر آنکه دانشجو حداکثر در دو نیمسال از زمان اخذ طراحی نهایی، پروژه خود را ارائه نماید.

- بنا به تشخیص شورای آموزشی گروه معماری، از میان دانشجویانی که در این گروه قرار می گیرند، تعداد محدودی در هر ترم جهت برگزاری جلسه دفاعیه تحت عنوان "ژوژمان ویژه" انتخاب خواهند شد.

- تبصره: چنانچه معدل دروس طراحی معماری دانشجو (میانگین طرح‌های 2، 3، 4 و 5) بالاتر از 17 باشد، اخذ تاییدیه ناظر علمی کافی بوده و نیازی به تایید دو عضو دیگر هیات علمی (داور ناظر دوم و داور ناظر سوم) وجود ندارد.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٦
تگ ها :