تاریخ تحویل پروژه های کارآموزی نیمسال دوم 92-93- دکتر کاشانی جو

به آگاهی دانشجویان کارشناسی که با دکتر کاشانی جو درس کارآموزی داشته‌اند می‌رساند که تاریخ تحویل پروژه های نهایی کارآموزی نیمسال دوم 92-93 روز سه شنبه به تاریخ 21/05/93ساعت 10-11 در دفتر گروه معماری می‌باشد. رعایت ساختار گزارش و فرمت جلد کارآموزی که در خبرنامه قابل دریافت است، الزامی می باشد. عدم تحویل پروژه ها در زمان مشخص شده یا هرگونه تاخیر به منزله ناتمام ماندن درس کارآموزی خواهد بود.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱٠
تگ ها :

تاریخ تحویل پروژه های کارآموزی نیمسال دوم 92-93- مهندس فتح العلومی

به آگاهی دانشجویان کارشناسی که با خانم مهندس فتح العلومی درس کارآموزی داشته‌اند می‌رساند که تاریخ تحویل پروژه های نهایی کارآموزی نیمسال دوم 92-93 روز سه شنبه به تاریخ 21/05/93 ساعت 10-11 در دفتر گروه معماری می‌باشد. رعایت ساختار گزارش و فرمت جلد کارآموزی که در خبرنامه قابل دریافت است، الزامی می باشد. عدم تحویل پروژه ها در زمان مشخص شده یا هرگونه تاخیر به منزله ناتمام ماندن درس کارآموزی خواهد بود. 

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/۱٠
تگ ها :

تاریخ تحویل نهایی پروژه طرح نهایی دانشجویان نیمسال اول 92-93- مهندس پالیزی

 به آگاهی کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول 92-93 درس طرح نهایی را با مهندس پالیزی اخذ نموده اند می رساند که تاریخ تحویل پروژه نهایی روز سه شنبه مورخ 31/04/93 ساعت 11-12 در اتاق اساتید ساختمان فنی و مهندسی می باشد. بدیهی است تنها دانشجویانی می توانند اسناد و مدارک پروژه خود شامل گزارش مطالعاتی،کلیه شیت ها (شامل پلانها، نماها، مقاطع، پرسپکتیوهای داخلی و خارجی) و ماکت را تحویل نمایند که فرآیند طراحی خود را با استاد راهنما جلو برده و تحویل نهایی کار مورد تایید ایشان بوده است.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٦
تگ ها :

تاریخ تحویل نهایی پروژه طرح نهایی دانشجویان نیمسال اول 92-93- مهندس لطف محمدی

به آگاهی کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول 92-93 درس طرح نهایی را با مهندس لطف محمدی اخذ نموده اند می رساند که تاریخ تحویل پروژه نهایی روز چهارشنبه مورخ 01/05/93 ساعت 9:30 در اتاق اساتید  ساختمان فنی و مهندسی می باشد. بدیهی است تنها دانشجویانی می توانند اسناد و مدارک پروژه خود شامل گزارش مطالعاتی،کلیه شیت ها (شامل پلانها، نماها، مقاطع، پرسپکتیوهای داخلی و خارجی) و ماکت را تحویل نمایند که فرآیند طراحی خود را با استاد راهنما جلو برده و تحویل نهایی کار مورد تایید ایشان بوده است.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٦
تگ ها :

تاریخ تحویل نهایی پروژه کارآموزی دانشجویان نیمسال دوم 92-93- مهندس پهلوان

به آگاهی کلیه دانشجویانی که در نیمسال دوم 92-93 درس کارآموزی را با مهندس پهلوان اخذ نموده اند می رساند که تاریخ تحویل پروژه نهایی روز پنجشنبه مورخ 26/04/93 ساعت 8-9 در اتاق اساتید ساختمان فنی و مهندسی می باشد.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٤
تگ ها :

تاریخ تحویل نهایی پروژه طرح نهایی دانشجویان نیمسال اول 92-93- مهندس پهلوان

به آگاهی کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول 92-93 درس طرح نهایی را با مهندس پهلوان اخذ نموده اند می رساند که تاریخ تحویل پروژه نهایی روز پنجشنبه مورخ 26/04/93 ساعت 8-9 در اتاق اساتید ساختمان فنی و مهندسی می باشد. بدیهی است تنها دانشجویانی می توانند اسناد و مدارک پروژه خود شامل گزارش مطالعاتی،کلیه شیت ها (شامل پلانها، نماها، مقاطع، پرسپکتیوهای داخلی و خارجی) و ماکت را تحویل نمایند که فرآیند طراحی خود را با استاد راهنما جلو برده و تحویل موقت کار مورد تایید ایشان بوده است.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٤
تگ ها :

تاریخ تحویل نهایی پروژه طرح نهایی دانشجویان نیمسال اول 92-93- مهندس فتح العلومی

 به آگاهی کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول 92-93 درس طرح نهایی را با مهندس فتح العلومی اخذ نموده اند می رساند که تاریخ تحویل پروژه نهایی روز سه شنبه مورخ 31/04/93 ساعت 11-12 در دفتر گروه کارشناسی معماری در ساختمان فنی و مهندسی می باشد. بدیهی است تنها دانشجویانی می توانند اسناد و مدارک پروژه خود شامل گزارش مطالعاتی،کلیه شیت ها (شامل پلانها، نماها، مقاطع، پرسپکتیوهای داخلی و خارجی) و ماکت را تحویل نمایند که فرآیند طراحی خود را با استاد راهنما جلو برده و تحویل نهایی کار مورد تایید ایشان بوده است

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٤
تگ ها :

تاریخ تحویل نهایی پروژه طرح نهایی دانشجویان نیمسال اول 92-93- دکتر کاشانی جو

به آگاهی کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول 92-93 درس طرح نهایی را با دکتر کاشانی جو اخذ نموده اند می رساند که تاریخ تحویل پروژه نهایی روز سه شنبه مورخ 31/04/93 ساعت 10-11 در دفتر گروه کارشناسی معماری در ساختمان فنی و مهندسی می باشد. بدیهی است تنها دانشجویانی می توانند اسناد و مدارک پروژه خود شامل گزارش مطالعاتی،کلیه شیت ها (شامل پلانها، نماها، مقاطع، پرسپکتیوهای داخلی و خارجی) و ماکت را تحویل نمایند که فرآیند طراحی خود را با استاد راهنما جلو برده و تحویل موقت کار مورد تایید ایشان بوده است.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٤
تگ ها :

تاریخ تحویل نهایی پروژه طرح نهایی دانشجویان نیمسال اول 92-93- مهندس ملکی

به آگاهی کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول 92-93 درس طرح نهایی را با مهندس ملکی اخذ نموده اند می رساند که تاریخ تحویل پروژه نهایی روز چهارشنبه مورخ 01/05/93 ساعت 11-12 در آتلیه همجوار گروه کارشناسی در ساختمان فنی و مهندسی می باشد. بدیهی است تنها دانشجویانی می توانند اسناد و مدارک پروژه خود شامل گزارش مطالعاتی،کلیه شیت ها (شامل پلانها، نماها، مقاطع، پرسپکتیوهای داخلی و خارجی) و ماکت را تحویل نمایند که فرآیند طراحی خود را با استاد راهنما جلو برده و تحویل نهایی کار مورد تایید ایشان بوده است.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ۳:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٢٢
تگ ها :

جلسه توجیهی کارآموزی ترم تابستان- دکتر کاشانی جو

به آگاهی دانشجویان کارشناسی و کاردانی که با دکتر کاشانی جو  در ترم تابستان 1393 درس کارآموزی اخذ نموده اند می‌رساند که جلسه توجیهی روز سه شنبه به تاریخ 24/04/93 ساعت 11:30 در دفتر گروه کارشناسی معماری برگزار خواهد شد. حضور در این جلسه الزامی بوده و غیبت به منزله  ناتمام ماندن درس کارآموزی خواهد بود.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ۱٠:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٤/۱۸
تگ ها :

تغییر تاریخ ژوژمان طرح معماری 5- دکتر کاشانی جو

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال دوم 1392-1393 با دکتر کاشانی جو طرح معماری 5 داشته اند می رساند که تاریخ ژوژمان کلاس ایشان از روز سه شنبه 10/04/93 به روز چهارشنبه 11/04/93 از ساعت 9:30-11:30 در آتلیه 4 تغییر یافته است. مقتضی است دانشجویان حداقل نیم ساعت پیش از ساعت اعلامی شروع ژوژمان ها (9:00) کارهای خود را در محل آتلیه مربوطه مستقر و آتلیه ها را ترک نمایند. هرگونه تاخیر دانشجویان نسبت به زمان اعلامی آغاز ژوژمان به منزله غیبت و حذف درس خواهد بود.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ٧:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٩
تگ ها :

تغییر تاریخ ژوژمان طرح معماری 5- مهندس پالیزی

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال دوم 1392-1393 با مهندس پالیزی طرح معماری 5 داشته اند می رساند که تاریخ ژوژمان کلاس ایشان از روز سه شنبه 10/04/93 به روز چهارشنبه 11/04/93 از ساعت 9:30-11:30 در آتلیه 3 تغییر یافته است. مقتضی است دانشجویان حداقل نیم ساعت پیش از ساعت اعلامی شروع ژوژمان ها (9:00) کارهای خود را در محل آتلیه مربوطه مستقر و آتلیه ها را ترک نمایند. هرگونه تاخیر دانشجویان نسبت به زمان اعلامی آغاز ژوژمان به منزله غیبت و حذف درس خواهد بود.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ٧:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٩
تگ ها :

تغییر تاریخ ژوژمان طرح معماری 3- مهندس محمودی مهماندوست

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال دوم 1392-1393 با مهندس محمودی مهماندوست طرح معماری 3 داشته اند می رساند که تاریخ ژوژمان کلاس ایشان از روز یکشنبه 08/04/93 به روز سه شنبه 10/04/93 از ساعت 9:30-11:30 در آتلیه 7 تغییر یافته است. مقتضی است دانشجویان حداقل نیم ساعت پیش از ساعت اعلامی شروع ژوژمان ها (9:00) کارهای خود را در محل آتلیه مربوطه مستقر و آتلیه ها را ترک نمایند. هرگونه تاخیر دانشجویان نسبت به زمان اعلامی آغاز ژوژمان به منزله غیبت و حذف درس خواهد بود.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ٧:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٤/٩
تگ ها :

قابل توجه دانشجویان طرح نهایی نیمسال اول 92-93- دکتر کاشانی جو

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال اول 92-93 با دکتر کاشانی جو طرح نهایی را اخذ کرده اند می رساند که تاریخ تحویل موقت طرح نهایی روز یکشنبه 08/04/1393 از ساعت 10-12 در دفتر گروه معماری خواهد بود. تحویل کامل متن گزارش کانسپت ایده تحلیل سایت و کلیه نقشه های طرح پیشنهادی در این جلسه ضروری خواهد بود. بدیهی است تنها دانشجویانی که تحویل موقت آنها در تاریخ مذکور مورد تایید قرار گیرد اجازه تحویل نهایی در انتهای تیرماه 93 را خواهند داشت و در صورت غیبت در جلسه تحویل موقت یا ناکافی بودن مدارک باید طرح نهایی خود را در نیمسال اول 93-94 اخذ و شهریه مجدد پرداخت نمایند.

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۳۱
تگ ها :

قابل توجه دانشجویان طرح نهایی نیمسال اول 92-93

به آگاهی دانشجویانی که در نیمسال اول 92-93 درس طراحی نهایی را اخذ کرده اند همچنین اساتید محترم راهنمای طرح نهایی می رساند که آخرین فرصت ارائه پروژه و ارسال نمره این گروه از دانشجویان به اداره امتحانات 31/04/1393 می باشد. بدیهی است چنانچه تا تاریخ مذکور نمره طرح نهایی به اداره امتحانات ارسال نشود این گروه از دانشجویان باید مجددا درس طرح نهایی را در ترم آتی اخذ و شهریه مربوطه را پرداخت نمایند. 

  
نویسنده : گروه کارشناسی معماری ; ساعت ۸:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/۳/۱٠
تگ ها :

← صفحه بعد